رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور گفت: ۲۰۰ هزار بسیجی در قالب تیم های مراقبتی،حمایتی و نظارتی در اجرای طرح شهید سلیمانی مشغول فعالیت هستند.

به گزارش خبرافلاک محمد صادقی؛ در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به منطق علمی و قوی طرح شهید سلیمانی در مقابله با کرونا اظهار داشت:در طرح مذکور تیم های مراقبتی، نظارتی و حمایتی به ترتیب در زمینه های بیماریابی و مراقبت از بیماران و پیگیری حال آن ها، نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و حمایت از بیماران کرونایی نیازمند کمک های معیشتی،مشغول فعالیت هستند.

وی با بیان این که آن جایی که بسیج پای کار بوده موفق عمل کرده ایم افزود: ۲۰۰ هزار بسیجی در این طرح فعالیت دارند و امروز ایران ،تنها کشور آلوده که سیر بیماری درآن کاملا نزولی است در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکا در آتش این بیماری می سوزند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با اشاره به ارزان بودن،اجرای ساده و انعطاف پذیر طرح برآمده از اندیشه و مکتب حاج قاسم عنوان کرد: با بیماریابی فعال،جداسازی هوشمند و حمایت هدفدار سطح تماس افراد بیمار و ناقل با مابقی جامعه کم شده به طوری که امروز شاهد کاهش ۸۸ درصدی مرگ و میر در کشور هستیم.

وی در رابطه با چگونگی تولید واکسن خاطرنشان کرد: گاها تولید یک واکسن پروسه زمانی ده سال نیاز دارد و امروز چطور کشورهای غربی از جمله آمریکا با تعداد بالای آمار مرگ و میر روزانه ادعای تولید و اثربخشی واکسن کرونا را دارند؟

صادقی با اشاره به غربالگری ۱۲ میلیون خانوار بیان کرد: دریافت واکسن حق همه مردم است؛ براساس وعده های تیم های تحقیقاتی ظرف۶ ماه آینده واکسن را در اختیار مردم قرار می دهیم.