سرهنگ بازگیر،فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح شهید سلیمانی گفت: بر اساس شناسایی های بعمل آمده از جانب تیم های مراقبتی در مراکز بهداشت ، ۱۰۰۰ بسته معیشتی توسط تیم های حمایتی بین بیماران کرونایی نیازمند در خرم آباد توزیع می شود.

سرهنگ ماشااله بازگیر،در رابطه با اجرای طرح شهید سلیمانی در خرم آباد اظهار داشت: طرح شهید سلیمانی از ابتدای آذرماه با فعالیت و مشارکت بیش از ۵۱۴ بسیجی خواهر و برادر در قالب ۲۰۰ تیم مراقبتی،حمایتی و نظارتی در مراکز،پایگاه ها و خانه های بهداشت به صورت روزانه در حال انجام است.

وی افزود: تاکنون و توسط تیم های حمایتی بیش از هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی، بهداشتی،در قالب طرح شهید سلیمانی،بین خانواده های آسیب دیده از کرونا و کم برخوردار توزیع شده است.

فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد با اشاره به اجرای موفقیت طرح شهید سلیمانی عنوان کرد:همزمان با دهه بصیرت،بر اساس شناسایی های بعمل آمده از جانب تیم های مراقبتی، هزار بسته معیشتی،توسط تیم های حمایتی،بین بیماران کرونایی نیازمند در خرم آباد توزیع می شود.

انتهای پیام/