با مدیریت غلط و دشمنانه،آب را از هر جهت بر روی مردم بسته اید آنگاه در میان استخر ویلاهایتان، روضه العطش می خوانید!؟


به گزارش خبرافلاک وقتی که اسم احمد الحسن برده می شود ذهن ها به سمت احمدالحسن الیمانی که با حمایت سرویس های جاسوسی دنیا مخصوصا mi6 انگلستان خود را بسترساز ظهور معرفی کرده می رود؛ اما این بار صحبت از احمدالحسن مصطفوی است،سلبریتی تازه به دوران رسیده و یادگاری که سال هاست خونِ دل حضرت امام (ره) است.

او به نشانه دفاعی ساختگی از مردم خوزستان کاریکاتور رسانه های دشمن با این مضمون که جواب العطش آب است، را توییت کرده است؛

حال جای این سوال مطرح است که آقایان مدعی، چه کسی صدای العطش مردم را در آورده است؟!


و در زمان کدام دولت فریاد العطش مردم بلند شده است؟!
آیا در این هشت سال،مدیران باب دل شما و حامیان اصلاحات برنامه ای جز بلند شدن صدای مردم داشتند؟!که امروز دنبال جواب هستید؟

ادعای شما اصلاح طلب ها و سلبریتی ها ی حراف و پرمدعا در رابطه با محرومیت خوزستان،همچون مجلس روضه‌ کاخ یزیدیان است؛ با مدیریت غلط و دشمنانه،آب را از هر جهت بر روی مردم بسته اید آنگاه در میان استخر ویلاهایتان، روضه العطش هم می خوانید!؟

،مردم هشت سال است که ایستاده و در سنگر مقاومت اند و به تبعیت از مکتب سرور شهیدان حضرت امام حسین(ع) لب تشنه و عزتمندانه جان می دهند اما ذلیلانه جلوی هر اجنبی دست دراز نمی کنند.

در آخر ،اقای یادگار، شما بیشتر مواظب باشید تا با طناب پوسیده استکبار به قعر چاه سقوط نکنید!

سید مجتبی نورالحسینی