کارشناس سیاسی گفت:امروز نظام جمهوری اسلامی می‌تواند الگویی موفق برای سایر حکومت‌های منطقه و حتی دنیا باشد.

فاطمه میردریکوند در گفتگو با خبرافلاک، اظهار داشت: از واژگانی که در سال‌های اخیر نخستین بار برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسلامی به‌کاربرده و سپس موردتوجه جدی‌تر نویسندگان و تحلیلگران قرار گرفت، مردم‌سالاری دینی بوده است؛ مردمی بودن حکومت، نقش دادن مردم در حکومت است.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران بر دوپایه استوار است، یک مورد جمهوریت، با این مفهوم که مردم در اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور سهیم هستند و دوم اسلامیت، به‌طوری‌که حرکت مردم بر پایه اسلام و شریعت اسلامی باشد.

کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: در بیانات امام خمینی(ره) نیز تأکید بر نقش مردم آن‌چنان بااهمیت است که می‌توان به این مطلب این‌گونه اشاره نمود که اینجا آرای ملت حکومت می‌کند، اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و ارگان‌ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ‌یک از ما جایز نیست و امکان ندارد.

وی بیان کرد: در نظر گرفتن رأی و خواسته‌ها، مطالبات مردم بر اساس مبانی ارزشی اسلام، خط قرمزی است که در نظام مردم‌سالاری دینی وجود دارد و می‌شناسیم که با وحی الهی و مبانی «ما انزل الله…» منافات و مغایرتی نداشته باشد و اینجاست که ما به‌نظام دموکراسی غربی ایراد وارد می‌کنیم، آن‌ها معتقدند که اگر اکثریت مردم چیزی را برخلاف فطرت انسان و احکام شریعت و دستورات الهی مطالبه کنند لازم‌الاجراست، درحالی‌که ما بر این باوریم که اگر در جامعه دینی چنین مسئله‌ای پیش آید به‌طورقطع مردود است و درواقع نقطه محوری و مرکزی مردم‌سالاری دینی این است که هرگز در چنین نظامی عملی برخلاف احکام الهی صورت نخواهد گرفت؛ اما در دموکراسی غربی ملاک تنها مشارکت مردمی است درحالی‌که در جمهوری اسلامی ایران، انتخاب زمامداران و نظارت بر آن‌ها، عزل و نصب حاکمان، مقبولیت بخشی و مشروعیت بخشی به مجموعه نظام بر اساس مفهوم شناسی دینی و سیاسی، مشارکت فعالانه در عرصه تصمیم سازی و مشورت دادن به حاکمان همگی مشخصه مردم‌سالاری دینی است.

میردریکوند گفت: در غرب جدایی دین از سیاست و اعتقاد به اینکه دین نمی‌تواند جوابگوی نیازهای انسان مدرن باشد مطرح است، درحالی‌که جمهوری اسلامی برگرفته از اسلام است که توانست به‌تمامی دنیا نشان دهد که اسلام می‌تواند حرفی برای گفتن تمامی بشر داشته باشد و قرآن برای هدایت تمامی بشر نازل گردیده و آخرین مکتب الهی و کامل‌ترین دین است که نمونه آن بعد از ۱۴ قرن برقراری یک حکومت اسلامی در ایران است که مردم در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ با بیش از ۹۸ درصد آرا توانستند نمادی از نظام مردم‌سالاری دینی را به رخ جهانیان بکشاند.

وی خاطرنشان کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی می‌تواند الگویی موفق برای سایر حکومت‌های منطقه و حتی دنیا باشد؛ در رابطه با اصول و ویژگی‌های مردم‌سالاری دینی می‌توان به مواردی همچون خدامحوری، مشارکت مردمی، شایسته‌سالاری، ارتقا آگاهی، آزادی در انتخاب رهبری، خدمتگزاری، نظارت، مشورت، تأمین عدالت اجتماعی، رعایت کرامت انسان، ظلم‌ستیزی، اعتدال اقتصادی و توسعه اجتماعی اشاره کرد.